“J. Dilara Gözüboz” için arama sonuçları

Sokrates Bildiğimiz Sokrates Mi?

Felsefe
Sokrates Bildiğimiz Sokrates Mi
M.Ö. 469’da doğduğu ve M.Ö.399 yılında öldüğü öngörülen Sokrates, sistematik felsefenin kurucularındandır. Doğa felsefesiyle ilgilenen ilkçağ filozoflarının aksine evreni salt akıl ile anlamlandırmaya ve açıklamaya çalışmıştır. Sokrates’in Delphoi Tapınağın’da başlayan felsefe serüveni yine bu tapınakta yaşadığı olaylarla şekillenmiştir. Bu tapınakta bulunan bir kahini anlayabilmek için kullandığı sorgulama yöntemi felsefe tarihinde…
Menü