“aydınlanmış cahil” için arama sonuçları

Post-Truth Gerçeklik Nedir? Gerçekliğin Özyitimi

Felsefe
gerçek dışılık
Post-Truth ve Bilimsel Gerçeklik Kavramı Bilimsel gerçeklik, olguların ortaya çıkış sürecini incelerken insanı merkeze alarak değil bu sürecin bir parçası olarak değerlendirir. Bilim insanı ben merkezci bir anlayış sergilemez. Olguları kendi içerisinde değerlendirerek nedensellik ilişkisinin nasıl varoluşu mümkün kıldığını anlamaya çalışır. İnsan doğa tarafından sınırlandırılmış bir varlık olduğundan nedensellik ilişkisini…

Canlı Merkezli Yaşam İle İnsan Merkezli Yaşamın Farkları

Aktüel, Felsefe
Canlı merkezli yaşamda bakteriden virüslere, termitlerden karıncalara ve fillere kadar uzanan geniş yelpazede, her tür oluşuma verilecek değer için o canlı türünün kendisi üzerinden hareket edilirken insan merkezli yaşamda, tek bir türün baskın söylemleri üzerinden hareket edilerek diğer türlere değer verilir.  Virüsler canlı birimler olarak adlandırılmazlar ve çoğalmak için canlı…

Hayvanların Felsefe Tarihindeki Yeri

Aktüel, Felsefe
Felsefe Tarihinde Hayvanlar Ortaçağ ve İslam felsefesi ele alındığında, söz konusu filozoflar, insan ve hayvanların benzer özelliklerini vurguladıklarında insanın hayvani yönleri olduğunu ve bu hayvani yönün kötü olduğunu belirtmişlerdir.  İnsanın, tanrıya ulaşmak için hayvani yönünü dizginleyerek hayvani yönünden uzaklaşması gerekmektedir. Din üzerinden hareket ederek söylem geliştiren bu filozoflar var olan her bir şeyin insan için yaratılmış olduğunu söylediklerinde hayvanları…

Uygulamalı Etik Nedir?

Aktüel, Felsefe
Uygulamalı Etik  İnsanlık, kendi tarihselliğinin varoluş sürecindeki başlangıcında doğada etkin bir güç değil edilgin bir yapıya sahipti. Yalnızca edilgin bir varlık olan insan, ihtiyaçlarını doğa ve içerisinde var olan diğer canlıların sınırlandırdığı belirli bir alan içerisinde kurduğu avcı–toplayıcı gruplarla karşılayabiliyordu İnsanın temelde iki tip ihtiyacı vardır;  Beslenme  Güvenlik  İnsanın, doğadaki…

Jean-Jacques Rousseau Eğitim Üzerine 

Felsefe, Genel
Eğitim Üzerine  Jean-Jacques Rousseau, Emile adlı eserinde bir çocuğun nasıl bir eğitsel faaliyet alanı içerisinde yetiştirilmesi gerektiğini anlatacaktır. Jean-Jacques, doğada var olan her şeyin iyi olduğunu ve insan’ın kendi türü dahil her şeyi dönüştürdüğünü söylemekle birlikte biçimlendirdiğini belirtir. Çoçuğu yetiştirecek donanım’a annenin sahip olduğunu belirtmekle birlikte çocuğun biçimlendirilmesi ile hayatın devam edebileceğini de ekler.  İnsan’daki biçim verme tutkusu olmasaydı her şeyin…

Jean-Jacques Rousseau Dil Üzerine

Felsefe
Dil (Konuşma, Düşünme Edimleri) Üzerine  İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı; İnsanlar, doğal durumda içgüdüsel olarak, yardım istemek ve çekilen şiddetli acı sonrası sesler çıkartarak iletişim kuruyordu. Jean-Jacques, bu davranış biçimini ‘doğanın çığlığı’ olarak tanımlıyor. İnsanlar, düşünce biçimi gelişmeye ve içerisinde bulunduğu durumda çevresiyle ilişkileri genişlemeye başladığı zaman dilin ortaya çıkmasını sağlayacak davranış biçimi geliştirdi. “…Şu halde insanlar gözle…

Jean-Jacques Rousseau Kimdir?

Felsefe
Jean-Jacques Rousseau Biyografisi Jean-Jacques Rousseau, 28 Haziran 1712’ de İsviçre’nin Cenevre kentinde hayata gözlerini açtı. Rousseau İtiraf larda babasının İstanbul’a çağırılarak sarayın saatçisi olduğunu yazar ama Isaac Rousseau Suzanne Bernard’ın isteğiyle Cenevreye geri döner. On ay sonra Jean-Jacques’un doğumu gerçekleşir. Doğum’un gerçekleşmesinden sonra doğum sırasında enfeksiyon kapan annesi Suzanne Bernard 7 Temmuz’da ‘lohusa humması’ hastalığı yüzünden hayatını kaybeder.   Ben bu dönüşün hazin mahsulü oldum. On ay sonra sakat ve hasta olarak doğuyordum. Sonra da…

Kavramlar Üzerinden Rousseau Felsefesi’nin İncelenmesi 

Felsefe, Genel
Devlet (Özgürlük, Eşitlik-Eşitsizlik, Sözleşme, Kölelik, Yasa) Üzerine  Locke ve Hobbes, devlet’in nasıl ve neden ortaya çıktığını insan doğası tanımlaması üzerinden yapar. Hobbes, insan’ın doğal halde kötü bir varlık olduğunu belirtir. Doğal durumda insanlar arasında bir eşitlik vardır ve bu eşitlik durumunun olması güvensizlik durumunu ortaya çıkmasına neden olur. Güvensizlikten rekabet ve sonrasında savaş durumu ortaya çıkar. Bir insan’ın diğer insanlar dahil her bir şey…

İnsan Neden Sosyal Yapılar İnşa Eder?

Genel
Doğa durumunda canlılar içerisinde bulundukları yapıyla bağ kurar ve içerisinde bulunduğu coğrafyanın koşullarına farklı şekillerde adapte olurlar.  Dişi kaplan köpekbalıkları’ (Galeocerdo cuvier) nın iki adet rahmi bulunur. Ana rahminde döllenen yumurtalar içerisinde dişleri çıkan iki köpek balığı döllenmemiş yumurtaları ve kardeşleriyle beslenir. Dişi mantis religiosa ise çiftleşme sonrası üreme açısından daha verimli olabilmesi adına erkek mantis’i yer. Yavru yengeç örümceği (Diaea ergandros)…

Descartes’ın “Yöntemsel Şüphe” Kavramı Nedir?

Felsefe, Genel
Yöntemsel Şüphe” Kavramı Nedir?
İnsan varoluşsal süreç içerisinde iki yönelim üzerinden kendisi ve kendi dışında var olan her bir şey hakkında söylem geliştirdikten sonra bilgi kavramını ortaya çıkartmıştır. 1. Varoluşsal anlamda varlığını haklılandırma düşüncesi (Teorik düzeyde bilgi üretimi) 2. Varoluşsal süreç içerisinde varlığının sürekliliğini sağlayacak eylemler (Pratik düzeyde bilgi üretimi) İnsan, davranışsal faaliyetlerini geliştirme…
Menü